UE4 GAME DEVELOPER – All levels

Thunder Cloud Studio đang trên đà mở rộng mạnh mẽ và phát triển bộ phận Phát triển Game. Chúng tôi đang tìm kiếm nhân lực có kinh nghiệm về Unreal Engine development để cùng làm việc trên các tựa game từ PC tới console.  Full-time, làm việc tại văn phòng Hà Nội Level: tất cả